VII. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FİZİKSEL ETKENLER SEMPOZYUMU