İş ve Meslek Hastalıkları
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İş ve Meslek Hastalıkları Seminer Programı III
(Ocak-Mayıs 2015)

Seminer programı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı tarafından Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) işbirliği ile düzenlenmiştir. Seminerlere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları, asistanları ve öğrencileri davetlidir.
Seminerler belirtilen tarihlerde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitim Salonlarında saat 11.00-12.00 arasında yapılacaktır.

2015 Cuma 11.00-12.00

Sıra
No

Seminer Konusu

 

19

20 Şubat

Nanoteknoloji ve Kanser İlişkisi

Prof. Dr. Salih Emri

20

27 Şubat

Toksik İnhalasyon

Doç. Dr. Deniz Köksal

21

6 Mart

Mesleki Deri Hastalıkları

Yrd. Doç. Sibel Doğan

22

13 Mart

Tarım ve Allerji

Prof. Dr. Fuat Kalyoncu

23

27 Mart

Çalışma Hayatında Bulaşıcı Hastalıklar

Prof. Dr. Levent Akın

24

3 Nisan

Sağlık Personelinde Kan ve Vücut Sıvıları İle Bulaşan Hastalıklar ve Korunma

Uzm. Dr. Ahmet Çağkan İnkaya

25

10 Nisan

Çalışma Hayatında Gürültü ve Sağlık Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Gamze Atay

26

17 Nisan

Masa Başı Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Prof. Dr. Yavuz Yakut
Prof. Dr. Tülin Dülger

27

8 Mayıs

Radyasyondan Korunma

Doç. Dr. Şeyda Çolak

28

15 Mayıs

Sağlık Yönü İle Ergonomi

Prof. Dr. Çağatay Güler

29

22 Mayıs

İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı İlişkisi

Prof. Dr. Çağatay Güler