İş ve Meslek Hastalıkları

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İş ve Meslek Hastalıkları Seminer Programı
(IX. Dönem – Şubat - Haziran 2019)

Seminer programı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı tarafından Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) işbirliği ile düzenlenmektedir. Seminerlere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları, asistanları ve öğrencileri davetlidir. Seminerler belirtilen tarihlerde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitim Salonlarında, 12:30-13:20 saatleri arasında yapılacaktır.

Sıra

2019

Seminer Konusu

Konuşmacı

88

28 Şubat

Meslek Hastalıkları Konusunda Güvenlik Kültürü

Prof. Dr. Mine Esin Ocaktan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

89

7 Mart

İşyerinde İSG Yönetim Sistemleri

Dr. Kemal Yıldırım
MAN Türkiye A.Ş. Ankara Fabrikası İşyeri Hekimi

90

21 Mart

Vardiyalı İş ve Uyku Sağlığı

Prof. Dr. Ahmet Uğur Demir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

91

28 Mart

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Cezai Sorumluluk

Prof. Dr. Çetin Arslan
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
https://www.youtube.com/watch?v=VJbxUV5UZXU

92

4 Nisan

Dijitalleşen İSG ve İşyeri Sağlık Gözetimi

Selim Arun / Doç. Dr. Neşe Akın
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. İş
Sağlığı ve Güvenliği Müdürü/İşyeri Hekimi

93

18 Nisan

Madende İş Sağlığı Uygulamaları

Dr. Atınç Kayınova
İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı
https://www.youtube.com/watch?v=7yZ7dZjBr-Y

94

25 Nisan

Çalışma Hayatı ve Kadın

Prof. Dr. Ayşe Akın
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

95

2 Mayıs

Meslek Hastalıklarında Aciller

Dr. Öğr. Üyesi Nursel Çalık Başaran
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları AD
Genel Dahiliye BD İş ve Meslek Hastalıkları BD

96

9 Mayıs

Meslek Hastalıklarında/ Maluliyette SGK Uygulamaları

Dr. Alparslan Şenay
SGK Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanı

97

16 Mayıs

İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Konularında Uluslararası Yaklaşımlar

Prof. Dr. Meral Saygun
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

98

23 Mayıs

Çalışma Sosyolojisi

Prof Dr. Yüksel Akkaya
Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İletişim Fakültesi

99

30 Mayıs

Belçika Meslek Hastalıkları Sistemi ve “KU Leuven Centre for Environment and Health” Deneyimi

Uzm. Dr. Abdulsamet Sandal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları AD İş ve Meslek Hastalıkları BD

100

13 Haziran

Forum: Meslek hastalıkları neden saptanmalı, neden saptayamıyoruz?

Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı, HİSAM