İş ve Meslek Hastalıkları
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İş ve Meslek Hastalıkları Seminer Programı
(VII. Dönem - Şubat 2018 - Mayıs 2018)
Seminer programı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı tarafından Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) işbirliği ile düzenlenmektedir. Seminerlere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları, asistanları ve öğrencileri davetlidir. Seminerler belirtilen tarihlerde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitim Salonlarında, 12:30-13:20 saatleri arasında yapılacaktır.

Sıra

 

Seminer Konusu

Konuşmacı

65

22.02.2018

Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde İş Teftişinin Önemi

Mustafa Fatih KEPEZ
İş Müfettişi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş teftiş Kurulu Başkanlığı

66

01.03.2018

Meslek Hastalıların Önlenmesinde İş Yeri Hekimliği
https://youtu.be/2BMw6vowSc

Dr. Kadir ATLI
İşyeri Hekimi

67

15.03.2018

Periyodik Sağlık Taramaları https://youtu.be/nKMH1JBRbDg

Yrd. Doç. Dr. Nursel Çalık BAŞARAN
HÜTF İç Hastalıkları AD
Genel Dahiliye BD

68

22.03.2018

Sağlık Sektöründe İş Stresi
https://youtu.be/EGl0RTEPZfk

Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
HÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

69

29.03.2018

Toksik İnhalasyon

Prof. Dr. Deniz KÖKSAL
HÜTF Göğüs Hastalıkları AD

70

05.04.2018

Hipertansiyon ve Çalışma Hayatı

Prof. Dr. Şerife Gül ÖZ
HÜTF İç Hastalıkları AD
Genel Dahiliye BD

71

19.04.2018

Hareket Hastalıkları ve Çalışma Hayatı
https://youtu.be/tX7NPviP48M

Yrd. Doç.Dr. Gül YALÇIN
HÜ Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

72

26.04.2018

Tükenmişlik Sendromu ve İlişkili Hastalıklar

Uzm. Dr. İrem YILDIZ
HÜTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

73

03.05.2018

Diabet ve Çalışma Hayatı

Prof. Dr. Miyase BAYRAKTAR
HÜTF İç Hastalıkları AD
Endokrinoloji BD

74

10.05.2018

Romatolojik Hastalıkların Çalışma Hayatına Etkileri
https://youtu.be/6hM4QZH8Peg

Prof. Dr. Ömer KARADAĞ
HÜTF İç Hastalıkları AD
Romatoloji BD

75

17.05.2018

Kronik Böbrek Hastalığı ve Çalışma Hayatı
https://youtu.be/8TpG0br9fD4

Doç. Dr. Tolga YILDIRIM
HÜTF İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD