III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU - FİZİKSEL ETKENLERDE RİSK DEĞERLENDİRME