İş ve Meslek Hastalıkları
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İş ve Meslek Hastalıkları Seminer Programı I
(Mart-Haziran 2014)

 

Tarih
2014

Seminer Konusu

Sorumlu Öğretim Elemanı

1

20 Mart

İş sağlığı ve Güvenliği – Meslek Hastalıkları: Temel Kavramlar

Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

2

26 Mart

Vardiyalı çalışma 

Prof. Dr. Ahmet Uğur DEMİR

3

9 Nisan

İşle İlgili Hastalıklar

Doç. Dr. Alpaslan KILIÇARSLAN

4

24 Nisan

Asbest ve Akciğer Sağlığı

Prof. Dr. Salih EMRİ

5

21 Mayıs

Pnömokonyoza Genel Bakış

Prof. Dr. Salih EMRİ

6

28 Mayıs

Akciğer Filmi Okumada ILO Standardı

Prof. Dr. Ahmet Uğur DEMİR

7

11 Haziran

Astım ve Meslek Astımı

Prof. Dr. Fuat KALYONCU 

8

18 Haziran

Çalışma Hayatında Yetişkin Aşılaması

Prof. Dr. Levent AKIN

9

25 Haziran

Kaynakçı Akciğeri

Uzm. Dr. Cebrail ŞİMŞEK