İş ve Meslek Hastalıkları
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İş ve Meslek Hastalıkları Seminer Programı II
(Ekim 2014 – Şubat 2015)

 

2014

Seminer Konusu

 

10

31 Ekim

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Haklar ve
Ödevler

Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

11

7 Kasım

Mesleki Nörolojik Hastalıklar-Vaka Örnekleri

Doç. Dr. Ömer Hınç YILMAZ (Ankara
Meslek Hastalıkları Hastanesi)

12

14 Kasım

Çalışma Hayatı ve Kadın

Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ

13

5 Aralık

Çalışma Hayatı ve Kronik Hastalıklar

Doç. Dr. Alpaslan KILIÇASLAN

14

12 Aralık

Mesleksel Solunum Hastalıklarının
Epidemiyolojik Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Ahmet Uğur DEMİR

15

19 Aralık

Klinik Uygulamalarda Meslek Anamnezinin
Önemi

Uzm. Dr. Mehmet Erdem ALAGÜNEY

16

26 Aralık

Mesleki Toksikolojide Temel Kavramlar

Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL

17

2015
9 Ocak

Kimyasal Etkenlerle Oluşan Meslek
Hastalıkları Vaka Örnekleri

Dr.   Engin   TUTKUN   (PhD,   Ankara
Meslek Hastalıkları Hastanesi)

18

16 Ocak

Meslek Hastalıklarının Tanısında
Toksikolojinin Önemi – Örnekler

Prof. Dr. Ayşe Nurşen BAŞARAN