Yönetim

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, MESLEK HASTALIKLARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETİM KURULU

Doç Dr. Nursel Çalık Başaran

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı

Müdür

Prof Dr Ali Fuat Kalyoncu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

Prof Dr Hülya Yavuz Ersan

HÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Prof Dr Şeyda Çolak

HÜ Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü

Prof Dr Sergül Duygulu

Hemşirelik Fakültesi

Doç Dr Zehra Gök Metin

Hemşirelik Fakültesi

Doç Dr Mahmut Saadi Yardım

HÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD