İş ve Meslek Hastalıkları Seminerleri

Seminer programı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı tarafından Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) işbirliği ile düzenlenmiştir. 
Seminerler belirtilen tarih ve saatlerde Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitim Salonlarında yapılmaktadır.

Ekim 2017 - Ocak 2018

Şubat-Mayıs 2017

Şubat-Haziran 2015

Ekim 2014-Ocak 2015

Mart-Haziran 2014