İş ve Meslek Hastalıkları

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İş ve Meslek Hastalıkları Seminer Programı
(VIII. Dönem – Eylül 2018 - Ocak 2019)

Seminer programı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı tarafından Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) işbirliği ile düzenlenmektedir. Seminerlere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları, asistanları ve öğrencileri davetlidir. Seminerler belirtilen tarihlerde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitim Salonlarında, 12:30-13:20 saatleri arasında yapılacaktır.

Sıra

2018/2019

Seminer Konusu

Konuşmacı

76

18 Ekim

Meslek Hastalığı Olarak Şarbon

Uzm. Dr. Meliha Çağla Sönmezer, HÜTF İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
https://youtu.be/tFsccowUGbs  

77

25 Ekim

Mesleki Cilt Hastalıkları

Doç. Dr Sibel Doğan Günaydın,
HÜTF Dermatoloji AD

78

1 Kasım

İş Hijyeni Temel Kavramlar ve İSGÜM ün Uygulamaları

Ömer Doğru, İSGÜM, İş Hijyeni Bölümü, İSG Uzmanı

79

8 Kasım

İSGÜM ün Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri

Dr. Bülent Gedikli, İSGÜM, İş Sağlığı ve  Meslek Hastalıkları Bölüm Sorumlusu

80

15 Kasım

Çalışma Hayatı ve Tüberküloz

Doç. Dr. Şeref Özkara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs hast ve cerrahisi EAH, Tüberküloz Kliniği
https://www.youtube.com/watch?v=l21XrGYXapE 
https://www.youtube.com/watch?v=NVfQRTXrtiU 

81

22 Kasım

FM HİSAM V. İSG Fiziksel Etkenler Sempozyumu – İş Hijyeni

HÜ Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonu

82

29 Kasım

Ergonomi Temel Kavramlar

Prof. Dr Çağatay Güler, HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi

83

6 Aralık

Endokrin Bozucu kimyasallar

Doç Dr Pınar Erkekoğlu
HÜ Eczacılık Fakültesi Farmösitik Toksikoloji AD
https://www.youtube.com/watch?v=rjMFJVD_4YY

84

13 Aralık

D Vitamini ve Çalışma Hayatı

Prof. Dr. Şerife Gül Öz
HÜTF İç Hastalıkları AD İş ve ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı

85

27 Aralık

 Kalp yetmezliğinde mesleki etkilenim

Doç Dr Uğur Nadir Karakulak
HÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı
https://www.youtube.com/watch?v=L5wnsL3Doqk

86

3 Ocak

Sağlık Kuruluşlarında İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ve Korunma

Sibel Türkeş Yılmaz (Fizik Mühendisi, PhD)
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
https://www.youtube.com/watch?v=kJVTXJlbYwQ

87

10 Ocak

Çevresel Akciğer Hastalıklarında Bronkoalveoler Lavaj

Prof. Dr. Lütfi Çöplü
HÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı