Yayınlar

1. HÜ Kaynaklı İSG'ye İlişkin Yayınlar
"Bu sayfada yer alan yayınlar HİSAM yayınları değildir. Hacettepe Üniversitesinin farklı birimlerinden yapılmış ve listelenmek üzere ulaşılabilmiş yayınlardır."

2. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Intern Araştırmaları

3. İş Sağlığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

4. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji AD

5. Tıp Fakültesi