Yönetim

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, MESLEK HASTALIKLARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

HİSAM DANIŞMA KURULU ÜYELERİ (22.9.2023)

 

Kurumu

Prof. Dr. Ahmet SERPER

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Halil VURAL

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Dr. Abdullah ZARARSIZ

Fizik Mühendisleri Odası Başkanı

Barış İYİAYDIN

TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı

Dr. Bülent GEDİKLİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM)

Doç. Dr. Mehmet Erdem ALAGÜNEY

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Daire Başkanı

Doç. Dr. Makbule TOKUR KESGİN

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği AD

Prof. Dr. Mine Esin OCAKTAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Meral SAYGUN

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Halim İŞSEVER

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Ali Rıza ERGÜN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı

Dr. Abdülkadir ATLI

İşyeri Hekimi

Uzm. Dr. Semih LELOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Uluslararası Hasta ve Anlaşmalı Kurumlar Hasta Ofisi, HÜ Hastaneleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İş Yeri hekimi

18 Aralık 2012 Danışma Kurulu Toplantısı

18 Şubat 2015 Danışma Kurulu Toplantısı

2 Ekim 2023 Toplantısı